วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ต้นทุนการผลิตปลากระป๋อง

ต้นทุนการผลิต

1.            ล้ง (ที่สำหรับตัดหัวตัดหางปลาเพื่อส่งเข้าโรงงานเพื่อการผลิต)

รายจ่าย
ค่าเช่าล้ง 30000 บาท / เดือน (วันละ 1000 บาท)
ค่าน้ำ - ค่าไฟ 2000 บาท / วัน
ค่าจ้างรถสิบล้อ ขนส่ง 3000 บาท / เที่ยว
ค่าจ้าง รถกะบะ ขนส่ง 1000 บาท/เที่ยว
ค่าจ้างคนงาน(ตัดหัวหาง) 1.7 บาท / KG
ค่าจ้างคนงานสำหรับยก 300 บาท / คน
ค่าน้ำแข็ง 2000 บาท / วัน

รายรับ
ราคาขายหัวปลา 6.50 บาท / KG
ราคาขายปลาไก่(ปลาที่ไม่ใช่ปลาที่เราต้องการ) 8.70 บาท / KG
ราคาส่งปลาตัวเล็ก  (ยังไม่แน่ใจ)
ราคาส่งปลาตัวใหญ่ 28.50 บาท / KG
2.            โรงงาน (สำหรับผลิตปลากระป๋อง)

ค่าวัตถุดิบ
กระป๋องเปล่า (202 * 4332)   บาท / พาเลท
ฝา บาท / กล่อง (กล่องละ 3225 ฝา)
กล่องเปล่า  บาท / มัด (มัดละ 20 กล่อง)
เทปกาวกั๊กกล่อง บาท
น้ำตาล 24 บาท / KG (ขาย กระสอบละ 50 KG)
เกลือ 3.9 บาท / KG (ขาย กระสอบละ 50 KG)
กัวกัม 85 บาท / 25 KG
สีปาปริก้า 840 บาท / ถัง (ถังละ 16 KG)
ผงชูรส 55 บาท / KG (ขาย กระสอบละ 25 KG)
ฉลาก  บาท / 10000 ใบ
พลาสติกชิ้ง บาท / กล่อง
ค่าจ้างโรงงานผลิต กระป๋องละ 8 บาท (ไม่รวมค่าวัตถุดิบ)

รายจ่ายเพิ่ม
ค่าจ้างรถสิบล้อ ขนส่ง 3000 บาท / เที่ยว

รายรับ
ปลากระป๋อง เกรด C 850 บาท / กล่อง (กล่องละ 100 กระป๋อง)
ปลากระป๋อง เกรด B 950 บาท / กล่อง (กล่องละ 100 กระป๋อง)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น